VYSÍLÁNÍ 30. 10. – 3. 11. 2022, v Příboře se pořád něco děje. 44. týden 2022

ÚVOD

Z MĚSTA

Volba výborů RM

Vznik Československa, vzpomínková slavnost

Vznik Československa, Masarykovo gymnázium

VÝZVY

Potravinová sbírka na Masarykově gymnáziu do 4. 11.

Vítání občánků – 6. 11., poslední v tomto roce

Vlčí mák, veřejná sbírka  ke Dni veteránů

Setkání jubilantů

ZAUJALO NÁS

I/58 Mošnov, obchvat

KULTURA

Výstava básně a kresby – manželé Farní, Kulturní dům

Divadlo – M. Dolinová v Příboře, Nejstarší řemeslo

Josef Somr zemřel,  v roce 1998 natáčel i v Příboře

Maglajs 2022 – program čtvrtek, pátek

VÝZVY

Výběrové řízení na vedoucí místo na úřadě

ZÁVĚR

By Admin I