Historie

PRVOPOČÁTKY LTV

V prosinci roku 1993 byla založena společnost LOCAL TV plus, spol. s r.o., třemi právnickými osobami, B plus s. r. o., CABLE PLUS, s. r. o., a městem Klimkovice. Již před sametovou revolucí vysílala klimkovická firma PaKS (později B plus s.r.o.) televize pro informační potřeby obcí, po převratu pak začala budovat vysílání ve velkém.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která vznikla po rozdělení ČSFR jako úplně nová instituce demokratického státu, udělila firmě LOCAL TV plus s.r.o. od roku 1994 postupně 24 lokálních TV licencí. Byl mezi nimi i Příbor.

JAK TO ZAČALO…

4. 5. 1995 získává Local TV Plus, s. r. o., Klimkovice licenci na vysílání LTV v Příboře. V tomtéž roce začíná – po dohodě s městem – vysílání v Příboře. Zatím jde jen o TEXTOVÉ ZPRÁVY. Ty úplně první dodává městu přímo majitel licence. Jde o zprávy ze světa i zahraničí. Diváky vzhledem k jejich obsahu nezaujaly.

Po několika týdnech klimkovická firma prodává městu počítač s programem na výrobu vlastních textových zpráv. Ve výběrovém řízení tuto práci získává Robert Bolom, externí pracovník firmy DUYVIS VIDEO majitele Pavla Nedomy. Podklady k teletextu do rubrik Z města, Zaujalo nás, Kultura, Sport, Recepty, Rady a další připravuje Irena Nedomová.

Postupem času se ukazovalo, že s textovými zprávami dlouho nevydržíme. A tak začalo přicházet obrazové zpravodajství vyrobené majitelem licence. A protože majitel měl sídlo v Klimkovicích, šlo o zprávy z Klimkovic. Diváci nebyli spokojeni. Jak rychle se začaly tyto dodávané zprávy vysílat, tak rychle končily. Odbavovací pracoviště bylo tehdy přímo na radnici ve 2. patře.

A v této situaci se mělo rozhodovat, zda si Příbor místní vysílání ponechá, nebo ne! Jasné stanovisko měli poslanci říct na dubnovém zasedání 1996. Měli to těžké, protože dodávané zprávy budily rozpaky a do budoucna se mnohdy nahlíží velmi těžce. Irena a Pavel Nedomovi se proto rozhodli k prvnímu kroku: natočili v okolních městech rozhovory se starosty na téma – místní kanál TV ano či ne?  a zároveň udělali s lidmi v oněch městech anketu, zda by byli pro… a byli. Téměř jednoznačně. S tímto pořadem Nedomovi vstoupili na dubnové zasedání zastupitelstva – vysílali ho v předsálí Katolického domu (dnes Kulturní dům). Zároveň ono dubnové – svým způsobem přelomové zasedání – natočili od první minuty do poslední! Poprvé do sálu Katolického domu přišli se svou tehdejší technikou. Měli obavy, že budou ze sálu vykázáni, ale tento návrh naštěstí nepadl. Přestože v zákulisí a před zasedáním se o něm bouřlivě diskutovalo. Zasedání předsedal starosta Ing. Milan Strakoš. Na přítomnost kamery nijak nereagoval. A tak se natáčelo.

Na zasedání převažovala spíš atmosféra – „Televize ne!“ . Po více než hodině diskuse k tomuto tématu vystoupil pan Halfar – a navrhl měsíční zkušební lhůtu. Během ní Nedomovi dostali šanci předvést, jak by místní městská televize měla vypadat z pohledu DUYVIS VIDEO.  Jeho – klidně řekněme v té době geniální návrh – podpořila z 23 poslanců jen těsná většina.
První záznam zasedání mohli diváci vidět o víkendu 18. a 19. května 1996.

VYSÍLÁME!!!  

S cílem zjednodušit řízení velkého počtu miniaturních televizí byl v roce 1999 založen dobrovolný svazek obcí SOTV (Sdružení obecních televizí). Ve funkci servisní společnosti se pro firmu LOCAL TV plus s.r.o. stává SOTV jediným smluvním partnerem, což po řadu let umožňovalo udržovat relativně bezproblémové fungování lokálních televizí.

Postupem času se mnohé měnilo, vysílání ale zůstávalo.

V Příboře obsah vysílání zajišťují na základě smluvního vztahu s městem Příborem Irena a Pavel Nedomovi.

 


DIGITALIZACE

Z VHS, Hi8, V8

OBJEDNÁVKY

PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ 

volejte po – pá 8.00 – 19.00 h

tel. 608 738 793


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

MĚSTO PŘÍBOR, www

MĚSTO PŘÍBOR, FACEBOOK 

Rodný dům S. Freuda

facebook rodného domu Sigmunda Freuda

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

CETRAT Příbor, Muzeum


Chaloupka-Uhliska 986
Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
604 521 743, 739 375 787 
ubytovani.vala@seznam.cz