52. týden, 24. – 31. 12. 2022

Živý betlém v Příboře z 23. 12.

Mikuláš Hájov                                                                                                 

Mikuláš Klokočov                                                                                           

Mikuláš bav klub                                                                                            

Mikulášská jízda, náměstí                                                                             

Mikuláš Luna                                                                                                   

Betlém ve farním kostele Narození Panny Marie

Prohlídky města Příbora 2022

Betlémské světlo – skaut Příbor

Vánoční proslov – pan farář Jindřich Švorčík

By Admin I