VYSÍLÁNÍ  19. – 23. 6. 2022 – v Příboře se pořád něco děje…  

ÚVOD

Stavební akce ve Vésce (u školy , ul. Vrchlického)

Zasedání ZM Příbora – POZVÁNKA

Hřbitov – nová urnová místa

Žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s. o poskytnutí individuální dotace

Maturity na Masarykovu gymnáziu                                 

Den dětí Děti dětem – Gaudi a ZŠ Jičínská, zahrady                                             

Den dětí – město, park                                                      

Festival dechových orchestrů                                           

Úspory – dotace KD                                                   

ZÁVĚR

By Admin I