VYSÍLÁNÍ  1. – 5. 5. 2022 – v Příboře se pořád něco děje…. 

ÚVOD

Příborský běh – pozvánka

Den učitelů Zápisy ve školách

Parkoviště – Štramberská ulice

Opravy chodníků – U Tatry, u Sokolovny, na Štramberské ulici

Galerie na náměstí, Jane McAdam Freud, otevření           

Pikla o Velikonocích  – stezka

Koncert Halejuja – sv. Valentin, schola

BK Příbor, turnaj U 10

Den Země – návštěva školáků re-use centrum a sběrný dvůr

Ukliďme Lubinu, o. s. Klokočov

ZÁVĚR

By Admin I