VYSÍLÁNÍ  10. – 14. 4. 2022 – v Příboře se pořád něco děje….

Komentované procházky Příborem zahájeny

Velikonoční jarmark

Karla Stiborková: Jiný svět, obrazy

Zastupitelstvo města Příbora, 25. zasedání

Lovci perel, Městská knihovna Příbor

Stromy – Štefanikova ulice, kácení

Hájov – sbírka na pomoc Ukrajině, SDH

Velikonoce v CETRATu, pořady

Stolní tenis, bodovací soutěž, TJ Sokol Příbor

By Admin I