VYSÍLÁNÍ  27. – 31. 3. 2022 – v Příboře se pořád něco děje….

ÚVOD – pozvánka na 2. dubna – jarmark, procházka městem

Fotoklub Příbor – výstava Libor Buzek: Krajina

Recitační soutěž v Luně, okrskové kolo

MŠ a ZŠ Gaudi – Den pro Tibet v PapaLoce

Čápi v Příboře (racci)

Pěvecká soutěž ZUŠ Příbor

Maškarní rej Klokočov, o. s.

Vítání jara – BAV klub

Ukrajinci v Příboře – Alliance Laundry, Skarab  – pohled do života

ZÁVĚR

By Admin I