1. Rozpočet města Příbora na rok 2022 schválený  Zastupitelstvem města Příbora v prosinci 2021
  2. Centrum tradičních technologií Muzea Novojičínska , p. o., v Příboře – budoucnost krajského zařízení.
  3. Příbor z nadhledu – pohled na Beskydy ze Štefanikovy ulice

 

By Admin I