1. discgolf a Příbor
  2. žádosti o dotace z rozpočtu města, návod jak na to… – rozhovor jsme nechali v plném znění, ALE!!!! POZOR!!! Po zveřejnění rozhovoru došlo (v pátek 5. 11. 2021) k jedné změně. Žadatatel o dotaci nemusí  k žádosti přikládat úředně ověřenou kopii plné moci dokládající, že žádá za určitý spolek, organizaci. JDE O ZJEDNODUŠENÍ PROCESU ŽÁDÁNÍ.
  3. letecký pohled směr sv. Ján

By Admin I