*PŘÍBOR ŽIJE, 3. díl, premiéra pátek  4. 6. 2021

na youtube byla zveřejněna i verze předchozí (viz konec stránky) – jediná změna mezi oběma je u třetího příspěvku u SCHOLY – upgradovali jsme záběry scholy – původní starší záběry z koncertů jsme nahradili novými –  z Noci kostelů…., tuto verzi jsme vysílali i v LTV

Na slovíčko – o čem, o kom se mluví

*Zázemí pro kapely z Příbora, zkušebny

*Budova bývalé školy Dukelské a její okolí, jídelna, hřiště, parkování

*Schola Příbor – představujeme pěvecký sbor

Příbor z nadhledu
*Areál bývalé Flussovy kloboučnické továrny, do budoucna Retail park Příbor  – Letuza

 

Původní příspěvek se staršími ilustračními záběry scholy

By Admin I