*PŘÍBOR ŽIJE, 2. díl, premiéra pátek  9. 4. 2021

Na slovíčko – o čem, o kom se mluví
*Dům v Masarykově ul., bývalý DDM Příboře, co s ním bude? 
*Investiční akce, projektové dokumentace  – rok 2021, jsou v Příboře peníze na rozvoj města?
*Country garáž, kapela z Příbora
Příbor z nadhledu
*Sběrný dvůr a re use centrum – Letuza

By Admin I