Zprávy aktuální

48. TÝDEN, premiéra v neděli 22. 11. 2020, na webu o 24 hodin později

♥ Oddací dny na r. 2021 ♥ Radnice navýšení výdajů ♥ VÝROČÍ – 17. listopad – vedení města, MS ODS – svíce pro 17. listopad ♥ Chodník ČSA – bude se opravovat?  ♥ Zahrady piaristického kláštera a louka ♥ CETRAT chystá novinku – Krajinské muzeum ♥ Návštěvnost – farního kostela – akce Otevřené chrámy ♥. Viktorina Loca a ocenění pro Příbor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR – z nařízení vlády vyplývá, že si v knihovně můžete (za dodržení epidemiologických opatření) vyzvednout předem objednané výpůjčky nebo v týdnu od 23. do 27. listopadu si v Příboře ještě můžete objednat doručení knih domů. Podrobné informace knihovnice uvádějí na stránkách knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR – usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 se prodlužuje do 12. prosince 2020 omezení provozu Městského úřadu Příbor. Upřednostňován je písemný, elektronický či telefonický kontakt. Info: www.pribor.eu Pro případ osobního setkání platí tyto úřední hodiny.
pondělí: 8:00 až 11:00 12:00 až 14:00
středa:                         12:00 až 17:00

47. TÝDEN, premiéra v neděli 15. 11. 2020, na webu o 24 hodin později

♥  Sociální plány Příbora k prostudování a připomínkování DOBRÁ ZPRÁVA – otevření nájezdu z D48 od NJ a sjezdu na FM NOUZOVÝ STAV a Příbor: Knihovna – nová služba v nouzovém stavu, Jídelna – Viktorina Loca, ZUŠ – jak funguje, CETRAT  – aktivní na sociální síti VÝROČÍ – Mezinárodní den veteránů – setkání a proslov ♥ Z MĚSTA – kotelna Nerudova – rekonstruovaná ZÁVĚR – 17. listopad

PŘÍBORÁČEK – radost pro děti i jejich rodiče – připravil odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře. Podzimní číslo bude k dispozici ZDARMA na stojanu před Kulturním domem. Chcete-li odměnu, pak odevzdejte úkol do 30. 11. 2020.  Máte už jen pár dní!!!! Už se chystá zimní číslo a věřte, bude také poutavé a plné zajímavých úkolů.

https://www.pribor.eu/evt_file.php?file=14115

OPĚRNÁ ZEĎ A ŽIŽKOVA ULIČKA

nechodíte kolem po Smetanově ulici? podívejte se.. uvidíte i v LTV

UŽ JSTE VIDĚLI KULTURNÍ DŮM V PŘÍBOŘE VEČER?

tady je pár ukázek…stmívá se brzy, když půjdete třeba z nákupu, podívejte se 

Foto: Ing. Jakub Nedoma


MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR

V souvislosti s opatřeními vlády byla nařízena i pracovníkům Městského úřadu v Příboře práce z domu.  Úředníci se v kancelářích střídají tak, aby v ních byl vždy pouze jeden. Své záležitosti, prosím, vyřizujte – stejně jako na jaře – nejdříve telefonickým spojením s daným úředníkem, popř. meilem. Následně se domluvíte na dalším postupu. Své žádosti můžete vyřídit také přes Portál občana. https://portal.pribor-mesto.cz/portal/mujportal.html

Uzavřeno je turistické informační centrum, spojíte se s ním na tel. 556 455 444.

NÁKUPY – SLUŽBA města Příbora pro jeho občany, je to snadné, stačí zavolat v uvedené dny a časy.

 

 


výstava není přístupná — níže dva „obrázky“

ukázka fotografií Alenky Pončové, více uvidíte v LTV


AKCE V PŘÍBOŘE NA NEJBLIŽŠÍ DNY

jsou ovlivněny současnou situací, sledujte rubriku vlevo a web města

KALENDÁŘ AKCÍ PŘÍBORA

*do 30. 11. 2020 MUZEJNÍ ŠKOLA, pokračuje on line
Muzejní školu, její 10. ročník, zahájil přednáškou s tématem Houby Novojičínska Mgr. Pavel Netušil. Přibližně padesátka studentů obsadila refektář piaristického kláštera, a to za dodržení hygienických podmínek. Senioři seděli s rouškami a od sebe vzdáleni. Letošní výjimečná situace neumožnila trávit přestávku s kávičkou, jak tomu bylo léta. Ale – co je podstatné – studenti nepřijdou ani o jednu přednášku. Budou se setkávat každé pondělí v refektáři kláštera. Pokud by to ale situace neumožnila, pak organizátoři – CETRAT Příbor, Muzeum Novojičínska, p. o., zajistí výuku on-line. I  na to se myslelo.

Foto: Petra Vidomusová, CETRAT Příbor

ADVENT V PŘÍBOŘE – všechny akce města Příbora zrušeny, info ze dne 19. 11. 2020, více uslyšíte v LTV  v 49. zprávách s pemiérou 29. 11.  

 

*27. 12. 2020 v 16 hod., VÁNOČNÍ KONCERT, farní kostel Narození Panny Marie


AKCE „UKONČENÉ“

*17. 11. 2020 v 17 hod. , 17. listopad, náměstí S. Freuda
Na náměstí se zapalovaly svíčky, zpívala hymna, akt proběhl v úzkém kroužku.
Den před tím 16. 11, položilo vedení města kytici k pomníku Obětem komunismu na Jičínské ulici.
*11. 11. 2020 v 17 hod. , MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ, náměstí S. Freuda
komorní akce bez hudby, s proslovem místostarosty města a z aúčasti  členů Svazu letců v příboře
UVIDÍTE V LTV
*7. 11. 2020 od 19 hod., PÍSNIČKY A TANEČKY V BAČKORÁCH
přeloženo na rok 2021

*3. 11. 2020 v 17 hod, vernisáž FOTOVÝSTAVY  – ALENA PONČOVÁ A PETR LENART, piaristický klášter, patro s knihovnou
ukázka fotografií Alenky Pončové, více uvidíte v LTV

 


STARŠÍ AKCE ZDE