Vysílání 14. – 18. 4. 2024

ÚVOD – Pozvánka na 20. 4.

– Den památek – město Příbor: otevřené památky, TIC a sýpka

– CETRAT – komentované prohlídky expozic, Muzejní noc

– Festival neprofesionálních orchestrů – město

VÝZVA

Pracovní skupina – účastníci, dobrovolníci

Kanalizace ul. B. Buska, oprava

Z MĚSTA

Sklípek, dům č. 118, práce pokračují

Žákovský parlament, ZŠ Npor. Loma, záchrana vážky rumělkové , Borovec – rybníky

Ukliďme … Příbor, Prchalov, Hájov

ZAUJALO NÁS

Maškarní – Klokočov

ZUŠ – výročí 70.

KULTURA

Vajco, výstava,CETRAT

ZÁVĚR – SLEDUJTE naše kanály – FB, web

By Admin I