Vysílání 31. 5. a 1. 6. 2024

EHD 2010, Festival dechových hudeb 2006 (byl to rok s oslavami 150. výročí narození S. Freuda a s výročím města, 755. výročím)

By Admin I