VYSÍLÁNÍ 17. – 21. 3. 2024

ÚVOD

UPOZORNĚNÍ

Jarní čištění ulic, úklid

POZVÁNKA

Tajemné…lichnovské., pořad CETRATu

Z MĚSTA

Senior v dopravě, MP Příbor                                                   

Družina Sv. Čecha, rekonstrukce budovy                             

ZAUJALO NÁS

Masarykova ulice – domov se zvláštním režimem, zahájení stavby  

Modeláři – Luna

Svaz letců – schůze

Maškarní bál, MŠ Pionýrů

KULTURA

Není korona jako Corona, Štěk – divadlo

VÝZVA

Deratizace objektů

ZÁVĚR

By Admin I