VYSÍLALI JSME V ROCE 2002

Pavoučci myšlenek – Irena Kopecká, nová sbírka

Co jíme – přednáška

Vánoční povídání pro děti – knihovna

Směr Session – modelář, DDM Příbor

Vánoční jarmark

Loutkové divadlo – pozvánka

Tříkrálová sbírka – B. Turek

Milan Strakoš – starosta – blahopřání

Pavel Dvořák -farář – blahopřání

Štědrý den v Dětském domově Příbor

Blahopřání na závěr

By Admin I