*USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

Těsně po 16. hodině 19. října 2022 zahájila v piaristickém klášteře ustavující zasedání Zastupitelstvo města Příbora paní Ivana Žárská. Před volbou starosty města podala Dana Forišková protinávrh na tajnou volbu starosty, místostarosty, radních. Návrh vzbudil emoce. Byl přijat 11 hlasy. A hlasovalo se – tajně. Na protest proti této formě hlasování členové Společně pro Příbor, Žijeme!Příbor a ODS odešli ze sálu. Odešli při každém tajném hlasování. (Na odchod ze sálu některých poslanců si vzpomínáme poprvé, když se v roce 1996 mělo hlasovat o zřízení televize v Příboře, někteří nesouhlasili, že se bod bude projednávat. Tvrdili, že lidé na zasedání a na akce ve městě mají chodit, ne se na ně dívat v TV…odešli, ale televize schválena tehdy byla.)

A jak to dopadlo dnes? SNK Příbor je náš domov navrhlo na funkci starosty Mgr. Jiřího Tuzu. Jiný návrh nebyl. Jiří Tuza podporu většiny hlasů (jedenácti) nezískal. Starosta nebyl zvolen. Místostarostkou byla zvolena Ing. Dana Forišková, PhD. Radními byli zvoleni dva z pěti navržených – Ing. Milan Střelka a Ivana Žárská. Tři navržení – Ing. Jan Monsport,  Ing. Bohuslav Majer a MUDr. Mořic Jurečka zvoleni nebyli.

Co to znamená? Znamená to, že jsme poprvé zažili tajnou volbu vedení města Příbora, znamená to, že poprvé od roku 1990 nebylo vedení města Příbora zvoleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Znamená to, že poprvé za 32 let se vyjednávacím povolebním týmům nepodařilo přesvědčit většinu.

Po zasedání Ing. arch. Jan Malík zástupce devítičlenného týmu – Žijeme!Příbor, Společně pro Příbor, ODS řekl, že jednání začnou znovu a že budou dál jednat jako tým. Za SNK-Příbor je náš domov, KDU-ČSL a ČSSD , to je 10 zastupitelů, nově zvolená místostarosta Dana Forišková řekla pro LTV Příbor, že jsou pevné seskupení.  „Zůstávají“ dva členové KSČM (jeden byl z dnešního zasedání omluven, o jeho nepřítomnosti se vědělo předem). Co bude následovat? Podle Jan Malíka i Jiřího Tuzy nová jednání…  Do kdy musí být rozhodnuto, zatím není jasné.

A ještě praktická záležitost – Jan Malík  a Pavel Netušil dneškem skončili ve svých funkcích ve vedení města. Město nyní vede paní Dana Forišková.  Rada města ale zůstává. Nová zvolena nebyla.

Foto: IN, před zasedáním. Lidí – diváků nakonec byla plná zadní část sálu.

Záznam zasedání

 
 

By Admin I