Vysílali jsme v r. 2002,  4. – 18. 7. 

Modré hřiště  – ulice Npor. Loma, staré sídliště, hluk

Farní kostel – hodiny, ciferník jde dolů, rozhovor na lešení

Nejlepší žáci škol  odměna v obřadní síni

Ukončení školního roku – žáci 9. tříd

Zasedání ZM a střecha – Mateřská škola Kamarád

Účast členů ZM na zasedáních – otázky

Valná hormada – Tatra

Masarykovo gymnázium – 100 let oslavy,

Zprávy – městská policie, l. Bolom

 

By Admin I