VYSÍLALI JSME v LTV 29. 11. – 5. 12.2001, reprízovali 26. a 27. 11.

Nová ulice v Příboře – Kamenná

Nové dopravní značení – ul. Frenštátská

Hotel Letka – objekt, další postup akcí

Soutěž 750.výročí založení města –slavnostní vyhodnocení v Katolickém domě, velká akce s mnoha cenami i sponzory

Zlatá svatba…

Otevření DDM Luna ve škole Dukelské

Dětská misie – otevření nového střediska

Večer hudby ..

DOM Příbor na soutěži

Seminář – aerobik ve sportovní hale

By Admin I