10. 2. 2021 od 16.00 hodin – místo jednání piaristický klášter Příbor

MATERIÁLY K PROJEDNÁNÍ

USNESENÍ

přenos od 16 hodin

hosté a úředníci byli přítomni, ovšem v jiné místnosti – v refektáři kláštera,

zastupitelé zasedali v jednacím sále

po cca 55 minutách jednání byla technická přestávka 10 minut – politické kluby se radily, zda změnit návrh usnesení u bodu

Prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře – budova č. p. 586 a související pozemky

Nebyla jednota v tom, že je stanovena v podstatě fixní kupní cena 6 mil. Kč, navrhuje se ne fixní, ale minimální cena 6 mil. Kč

po 20minutové přestávce se pokračovalo

V 17.52  hod. byl konec

By Admin I