ZAJÍMÁ VÁS – STRUČNĚ

Lípa u ZŠ Jičínské – skácená

Panely přesunuty z náměstí před Kulturní dům, jsou připraveny na další výstavu

Cesta na Prchalov zprůjezdněna, je zpět režim před 15. červencem

Budova vlakového nádraží a její budoucnost

POZVÁNKY

Dny evropského dědictví, pozvánka

Objevuj Moravskoslezský kraj zdarma – rodný dům a muzeum

Z MĚSTA

Budova ZŠ Jičínské – po rekonstrukci

Budova Masarykova gymnázia v Příboře, obnova alegorických soch

Nový školní rok – zahájení v příborských školách a prvňáčci – ZŠ Příbor, Jičínská

ZAUJALO NÁS

Den pro děti – Hájov

Zahrady v tanci

Žehnání obnovené kapličky sv. Jan Sarkandra – stručně, příště reportáž

SPORT

Sokolšlap TJ Sokol Příbor

KULTURA

Varhanní koncerty v příborských kostelích s varhaníkem Karlem Monsportem

Výstavy v prostorách piaristického kláštera:

                 – chodba knihovny – Dva kamarádi, fotovýstava ve zkratce

                 – Cetrat Příbor  – Rok v krajce, ve zkratce

ZÁVĚR

 

By Admin I