Filmový dokument z r. 1968

Fotografie pocházejí z archivů občanů Příbora, poskytli nám je před léty a s jejich laskavým svolením můžeme zveřejňovat.
Fotografie vznikaly tajně a často s obavami.

By Admin I