16. 9. 2020 od 16.00 hodin – místo jednání piaristický klášter Příbor

MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ

 

Program

01. Zahájení, schválení programu                                                                                  Ing. arch. Jan Malík
02. Zpráva o činnosti Rady města Příbora                                                                     Ing. arch. Jan Malík
03. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení                                                                  Ing. arch. Jan Malík
04. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM                                     Ing. arch. Jan Malík
05. Zápisy z výborů ZM                                                                                                  Ing. arch. Jan Malík
06. Lokalita Za školou Npor. Loma – prodej pozemku parc. č. 2178/26 k. ú. Příbor       Mgr. Pavel Netušil
07. Pozemek parc. č. 862/5 k. ú. Příbor – bezúplatný převod do majetku města           Mgr. Pavel Netušil
08. Prodej částí pozemků parc. č. 357 a 381 k. ú. Příbor – ul. Na Valše                        Mgr. Pavel Netušil
09. Prodej části pozemku parc. č. 3028/12 k. ú. Příbor                                                  Mgr. Pavel Netušil
10. Prodej pozemků – Lokalita Za školou Npor. Loma                                                    Mgr. Pavel Netušil
11. Zrušení organizační složky města – Městské knihovny                                             Ing. arch. Jan Malík
12. Financování sportovního hřiště u ul. Vrchlického – I. etapa                                      Ing. arch. Jan Malík
13. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2020        Mgr. Pavel Netušil
14. Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2020                                          Ing. arch. Jan Malík
15. Návrh RO č. 4 města Příbor na rok 2020                                                                 Ing. arch. Jan Malík
16. Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o deklaraci potřebnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  Mgr. Pavel Netušil
17. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM                                                                  Ing. arch. Jan Malík
18. Závěr                                                                                                                        Ing. arch. Jan Malík

By Admin I