LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Thursday 03/21/19
Svátek má Radek

Nejnovější dokumenty

04. zasedání ZM 2018-2022
03. zasedání 2018-2022, 20. 2. 2019
10. týden 2019, 2. 3. - 8. 3.
09. týden 2019, 22. 2. - 1. 3.
08. týden 2019, 16. - 22. 2.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz28. zasedání ZM 2018, březen

28. zasedání Zastupitelstva města Příbora

21. 3. 2018 od 16.00 hod. - ON LINE - konec v 19.40 hod.
anonymizovaná podoba jednotlivých bodů - viz níže v souborech.

PROGRAM A MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

PROGRAM
28/1 Zahájení, schválení programu

28/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

28/3 Kontrola přijatých usnesení

28/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

28/5 Zprávy z činnosti výborů
OV Hájov zápis č. 38 - leden 2018.docx
Zápis č. 34 z OV Prchalov ze dne 31. 1. 2018.doc
Zápis č. 37 ze dne 1. 12. 2017.docx
Zápis č. 39 z OV Hájov ze dne 26. 2. 2018.docx

PŘESUNUTÝ BOD
28/8/2 Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na území města
předkládá starosta Příbora
NEODSOUHLAŠENO, bude se možná jednat ještě v květnu

28/6 Majetkoprávní záležitosti
28/6/1 Prodej části pozemku Z-43

28/6/2 Dodatek – Lávka přes obchvat

28/6/3 Kupní smlouva – Panacea

28/6/4 Prodej pozemku – ul. Lidická

28/6/5 Lokalita Za školou Npor. Loma
USNESENÍ - schváleno - ZM:
28/6/5/1 Schválilo prodejní cenu nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma odvozenou ze všech vynaložených nákladů na přípravu lokality ve výši 100 Kč/m2 u částí pozemků dotčených ochranným pásmem VVN a 1 090 Kč/m2 u pozemků a jejich částí bez dotčení ochranným pásem. K těmto cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

28/6/5/2 Stanovilo jako způsob prodeje nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma formu veřejného licitačního řízení.

28/6/5/3 Schválilo rozdělení předmětu prodeje nemovitostí na právo stavby dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb. a samotný pozemek, v poměru 9 : 1 z konečné kupní ceny.

28/6/5/4 Schválilo „Manuál regulativů zástavby Lokality Za školou (Z43)“, v předloženém znění, stanovující podmínky pro realizaci staveb v lokalitě.

28/6/5/5 Uložilo zpracovat pravidla pro prodej nemovitostí v Lokalitě Za školou (Z43), se zapracováním kalkulací, postupů a zásad, vycházejících z usnesení 28/6/7/1, 28/6/7/2 28/6/7/3 a 28/6/7/4. do května 2018.

28/7 Hlavní program
28/7/1 Návrh rozpočtového opatření č. 1
to je 1. změna rozpočtu - návrh schválen bez připomínek
materiál je na webu města

28/7/2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13. 2. 2017

28/7/3 Návrh smlouvy č. 0317727419 o úvěru s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč na financování projektu pod názvem Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře

28/7/4 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – provoz a činnost pro rok 2018

28/7/5 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – materiálně technická základna pro rok 2018

28/7/6 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory - sociální služby pro rok 2018

28/7/7 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2017)

28/7/8 Informace o rozpracovanosti investičních akcí města

28/7/9 Program regenerace MPR pro rok 2018

28/8 Organizační záležitosti
28/8/1 Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a. s.

28/8/3 Koupaliště – rozšíření areálu

28/8/4 Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace

28/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

28/10 Zpráva návrhové komise

28/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM_2018_28_01_Zahájení a schválení.wmv (velikost: 25544kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_02_Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 7863kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_03_Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 24712kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_04_Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 5494kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_05_Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 29640kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_06_Majetkoprávní záležitosti-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 157379kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_1_Návrh rozpočtového opatření.wmv (velikost: 31385kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_2_Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru.wmv (velikost: 17271kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_3_Návrh smlouvy -rekonstrukce č. 245 247 - hvězdárna.wmv (velikost: 16855kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_4_Vyhodnocení VFP - provoz a činnost.wmv (velikost: 24808kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_5_Vyhodnocení VFP - mat. tech. základna.wmv (velikost: 9559kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_6_Vyhodnocení VFP - soc. služby.wmv (velikost: 42233kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_7_Veřejný pořádek, bezpečnost.wmv (velikost: 142530kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_8_Informace o rozpracovanosti investičních akcí.wmv (velikost: 18968kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_07_9_Program regenerace MPR.wmv (velikost: 28888kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_08_1_Delegace na Asompo.wmv (velikost: 5878kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_08_2_Žádost o souhlas s provozováním soukromé ZŠ na území města.wmv (velikost: 227433kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_08_3_Koupaliště - rozšíření areálu.wmv (velikost: 17047kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_08_4_Info. k podaným žádostem města.wmv (velikost: 7479kB, typ: WMV)
ZM_2018_28_09_Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 42233kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage