LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Tuesday 07/07/20
Svátek má Bohuslava

Nejnovější dokumenty

2020, 26. týden 20. - 26. 6.
2020, 25. týden 13. - 19. 6.
2020, 24. týden 6. - 12. 6.
2020, 23. týden 30. 5. - 5. 6.
2020, 22. týden 23. - 29. 5.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz02. zasedání ZM 2015

Program 2. zasedání ZM 18. 12. 2014
videozáznam - v jednotlivých bodech na této straně dole

02/1 Zahájení, schválení programu
02/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
02/3 Kontrola přijatých usnesení
02/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
02/5 Zprávy z činnosti výborů ZM, plán práce OV Hájov, zápis OV Prchalov č.44, zápis OV Prchalov č.1, plán práce OV Prchalov
02/6 Kompetence místostarostky města

02/7 Majetkoprávní záležitosti
02/7/1 Kupní smlouva – pozemky koupaliště
02/7/2 Výkup pozemku parc. č. 2178/15
02/7/3 Žádost o převod poz. ul. Lesní
02/7/4 Darování pozemku parc. č. 2313/5 a parc. č. 2320/14

02/8 Hlavní program
02/8/1 Návrh na 3. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2014
02/8/2 Rozpočtový výhled na roky 2016-2017
02/8/3 Sesuv v místní části Hájov
02/8/4 Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2015

02/9 Organizační záležitosti
02/9/1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu (jedná se převod hardware z MPSV na město)
02/9/2 Zřízení OV Klokočov- BOD VYŇAT, NEPROJEDNÁVALO SE
02/9/3 Jmenování členů KV
02/9/4 Jmenování členů FV
02/9/5 Smlouva o spolupráci – Lašská brána Beskyd
02/9/6 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
02/9/7 Žádost o převod části příspěvku vlastníkům domu č.p. 102
02/9/8 Zástavba lokality Za školou – informace o aktuálním stavu
02/9/9 Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM
02/9/10 Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
02/9/11 Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2015

02/10 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

02/11 Zpráva návrhové komise a závěr

Soubory ke stažení

ZM 2015, 02-1. Zahájení a schválení 2. zasedání 18. 12. 2014.wmv (velikost: 16733kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora 18. 12. 2014.wmv (velikost: 4445kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-3. Kontrola přijatých usnesení 18. 12. 2014.wmv (velikost: 3920kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-4. Zpráva o vyřízení připomínek 18. 12. 2014.wmv (velikost: 7831kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-5. Zprávy z činnosti výborů 18. 12. 2014.wmv (velikost: 3876kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-6. Kompetence místostarostky 18. 12. 2014.wmv (velikost: 9642kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-7. Majetkoprávní záležitosti 18. 12. 2014.wmv (velikost: 37200kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-8-1. Návrh 3. změny rozpočtu 18. 12. 2014.wmv (velikost: 10898kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-8-2. Rozpočtový výhled 18. 12. 2014.wmv (velikost: 10482kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-8-3. Sesuv půdy v místní části Hájov 18. 12. 2014.wmv (velikost: 20413kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-8-4. Návrh rozpočtu města na rok 2015 18. 12. 2014.wmv (velikost: 100810kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-1. Smlouva o bezúplatném převodu... 18. 12. 2014.wmv (velikost: 9910kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-3. Jmenování členů kontrolního výboru 18. 12. 2014.wmv (velikost: 12857kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-4. Jmenování členů finančního výboru 18. 12. 2014.wmv (velikost: 7837kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-5. Smlouva o spolupráci - Lašská brána 18. 12. 2014.wmv (velikost: 24243kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz odpadu 18. 12. 2014.wmv (velikost: 29043kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-7. Žádost o převod části příspěvku vlastníkům domu č.p.102 18. 12. 2014.wmv (velikost: 10240kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-8. Zástavba lokality Za školou 18. 12. 2014.wmv (velikost: 122441kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-9. Náhrady ušlého výdělku ...18. 12. 2014.wmv (velikost: 5451kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-10. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad 18. 12. 2014.wmv (velikost: 11901kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-9-11. Plán práce ZM 18. 12. 2014.wmv (velikost: 18899kB, typ: WMV)
ZM 2015, 02-10. Návrhy a připomínky 18. 12. 2014.wmv (velikost: 88161kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage